İSTANBUL
İNŞAATÇILAR ve MÜTEAHHİTLER DERNEĞİ
ANASAYFA            HAKKIMIZDA             YÖNETİM KURULU          DERNEK TÜZÜĞÜ  
 
DERNEĞİN AMACI 
FAALİYET RAPORU
MEVZUAT 
ÜYELERİMİZ 
ÜYELİK FORMU
S.S.S
İLETİŞİM 
 
 
 
 
 
BİLİYORMUYDUNUZ?
 
 

Reklam Vermek
İçin Tıklayın

 
 
   
 

 

DERNEĞİN ADI VE MERKEZİ

Madde 1:  Derneğin adı İSTANBUL İNŞAATÇILAR VE MÜTEAHHİTLER DERNEĞİ'dir.
Merkezi: Cumhuriyet caddesi.Saray Apartmanı, No:34/l,Üsküdar,İstanbul

DERNEĞİN AMACI VE KONUSU

Madde 2: İnşaatçılığı meslek edinmiş üyelerin çalışma şartlarını en uygun düzeye çıkarmak, başarı ve verimliliği arttırmak için gerekli tedbirler almak. Dernek bu amaca ulaşmak için:

a)   İnşaatçılıkla uğraşan gerçek ve tüzel kişilerin Demek bünyesinde toplanması için her türlü faaliyeti göstermek.
b)   Yetkili idari makamlarla temas etmek,
c)   Üyelerin faaliyetleri ile ilgili mevzuatı takip etmek, çelişik hükümlerin giderilmesi çalışmasını yapmak, dernek faaliyetlerini etkin bir biçimde yürütebilmek için merkeze bağlı olmak üzere şubeler ve temsilcilikler açmak,

d)   Mesleğin varoluşuna ve gelişmesine engel hususların giderilmesi çalışmalarını yapmak,
e)   Üyelerin faaliyetlerini değişen tekniğin gereklerine uydurmaları için yenilikleri takip etmek, bunları basın yayın ve toplantılar yoluyla üyelere iletmek,
f)    İnşaat maliyetine tesir edecek gelişmeleri giderici çalışmalarda bulunmak.
g)   Üyeler arasında birliği sağlamak, bilgi ve görgüyü arttırmak için toplantılar, konferanslar, yurt içi ve yurt dışı geziler tertip etmek ve ilgili belediyelerin danışmanlığında, dernek merkezinde, şubelerinde inşaatta çalışacak elemanların mesleki bilgilerini arttırmak amacıyla kurslar tertiplemek, kurs neticesinde kendilerine sertifika vermek,
h) Üyelerin acil ve olağanüstü dertlerine çareler bulmak için çalışmalar yapmak, tedbirler almak ve bu hususu iç yönetmelik esaslarına göre sağlamak,
 i) Amaçları gerçekleştirmek için üye sıfatıyla federasyonlara katılmak veya federasyonların kurulmasına öncülük etmek, bu amaçla şube ve temsilcilikler açmak,
 j) Üyeler arasında tanışma, yardımlaşma ve mesleki fikir birliğini mümkün kılmak için gerekli yerlerde lokaller açmak,
k) Üyelerin gerçek ve tüzel kişilerle düştükleri anlaşmazlıkların giderilmesi için gerekli tavsiye, manevi destek ve yardımları yaparak gerekirse bir komisyon kurmak.
1) Üyelerin faaliyetlerinde rastlayacakları engellerin giderilmesi için her türlü tavsiye ve desteği yapmak,
m) İnşaatlarda şikayet konusu olan ve ihtilaflar doğuran bozuk malzeme imal eden fabrikalar, vasıfsız beton malzemesi satıcıları ile temaslar kurarak kalitelerin düzelmesini sağlamak,
n) İnşaat standartları için gerekli resmi merciler nezdinde plan çalışmaları yapmak ve ilgili birim ve kurumlarla istişare ve toplantılar yapmak.
o) İş kazaları sonucu zarar gören üye ve üyenin işçileri ile gerektiği şekilde ilgilenmek

Madde 3: Dernek siyasetle uğraşmaz. Ancak meslek ile ilgili etkili ve yetkili kuruluşlarla ve mercilerle iş birliği yapar.

 

 

© İstanbul İnşaatçılar ve Müteahhitler Derneği, 2008
Cumhuriyet Caddesi Saray Apt. No:34/1 Üsküdar,İstanbul TÜRKİYE
Tel : (216) 532 62 10 Faks: (216) 310 81 93  e-posta :
info@iimder.org.tr

© Yaşlak Tasarım Hizmetleri, 2008