İSTANBUL
İNŞAATÇILAR ve MÜTEAHHİTLER DERNEĞİ
ANASAYFA            HAKKIMIZDA             YÖNETİM KURULU          DERNEK TÜZÜĞÜ  
 
DERNEĞİN AMACI 
FAALİYET RAPORU
MEVZUAT 
ÜYELERİMİZ 
ÜYELİK FORMU
S.S.S
İLETİŞİM 
 
 
 
 
 
BİLİYORMUYDUNUZ?
 
 

Reklam Vermek
İçin Tıklayın

 
 
   
 

 

Kanunlar »

2822 Sayılı Toplu İş Sözleşmesi Grev ve Lokavt Kanunu
Arsa Ofis Kanunu 
Çevre Kanunu
Emlak Vergisi Kanunu
Gecekondu Kanunu
İş Kanunu 
Kamu İhale Kanunu ve Mevzuat 
Kat Mülkiyeti Kanunu 
Kıyı Kanunu 
Sosyal Sigortalar Kanunu

Yönetmelikler »

4875 - Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu Uygulama Yönetmelik
Afet Yönetmeliği
Binalarda Isı Yalıtımı Yönetmeliği
Özürlü, Eski Hükümlü ve Terör Mağduru İstihdamı Hakkında Yönetmelik
Sığınak Yönetmeliği
TMMOB Mimarlık-Mühendislik Hizmetleri ve Asgari Ücret – Asgari Çizim ve Düzenleme Esasları Yönetmeliği           
Yapı İşlerinde Sağlık ve Güvenlik Yönetmeliği
Yapı Malzemeleri Yönetmeliği

Tebliğler »

5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Genel Tebliği
99 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliği
Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 43)
İthalat Rejiminin Yurt Dışı Müteahhitlik Hizmetleri ile İlgili Bölümleri
Mesleki Sorumluluk Sigortası Genel Şartları Tebliği
Milletlerarası Tahkim Ücret Tarifesi Hakkında Tebliğ
Transfer Fiyatlandırması Yoluyla Örtülü Kazanç Dağıtımı Hakkında Genel Tebliğ
Vergi Resim ve Harç İstisnası Uygulaması
Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği
Yapım İşlerinde İş Deneyiminde Değerlendirilecek Benzer İşlere Dair Tebliğ
Yatırımların ve İstihdamın Teşviki Genel Tebliği (RG 17.04.2004 Sayı : 25436)
Yurt Dışı Müteahhitlik Hizmetleri Kapsamında Yapılacak İhracata İlişkin Mevzuat
Yurt Dışı Müteahhitlik Hizmetleri Kapsamında Yapılacak İthalata İlişkin Mevzuat

Şartname »

Bayındırlık İşleri Genel Şartnamesi

Genelgeler »

Asgari Ücret ve 506 Sayılı Kanunda Yapılan Değişiklikler
Genelge Ekleri
SSK Başkanlığı tarafından yayınlanan ihale konusu işlerin devri, özel bina inşaatlarının intikali ve konsorsiyumlar konusu
Topluluk Sigortası ve İsteğe Bağlı Sigortalılık ile İlgili SSK'nın 12-132 Ek Genelgesi (24.02.2003)

 

 

© İstanbul İnşaatçılar ve Müteahhitler Derneği, 2008
Cumhuriyet Caddesi Saray Apt. No:34/1 Üsküdar,İstanbul TÜRKİYE
Tel : (216) 532 62 10 Faks: (216) 310 81 93  e-posta :
info@iimder.org

© Yaşlak Tasarım Hizmetleri, 2008