İSTANBUL
İNŞAATÇILAR ve MÜTEAHHİTLER DERNEĞİ
ANASAYFA            HAKKIMIZDA             YÖNETİM KURULU          DERNEK TÜZÜĞÜ  
 
DERNEĞİN AMACI 
FAALİYET RAPORU
MEVZUAT 
ÜYELERİMİZ 
ÜYELİK FORMU
S.S.S
İLETİŞİM 
 
 
 
 
 
BİLİYORMUYDUNUZ?
 
 

Reklam Vermek
İçin Tıklayın

 
 
   
 

 

DERNEĞE ÜYE OLMAK-ASLİ VE FAHRİ ÜYELİK

 Madde 5: Derneğin asli ve fahri olmak üzere iki çeşit üyesi vardır.

Asli üye olabilmek için;

a)   Medeni haklan kullanma ehliyetine sahip ve on sekiz yaşını bitirmiş olmak,
b)   İki demek üyesi tarafından takdim edilmiş olmak.
c)   Türkiye Cumhuriyeti tabiyetinde bulunmak.
d)   Ticari veya herhangi bir amaçla inşaat yapımını kendisine meslek edinmiş özel veya tüzel kişilerden olmak.
e)   2908 Sayılı Dernekler Kanunun 4. Maddesinin ikinci fıkrasının iki ve üç numaralı bentlerinde gösterilenler ile diğer kanunların derneklere üye olamayacaklarını belirttiği kişiler arasında bulunmamak,
f)    2908 Sayılı Dernekler Kanunun 4. Maddesinin ikinci fıkrasının dört numaralı bendinde gösterilenler arasında bu bentte belirtilen süresi sırası ile sınırlı olarak bulunmamak,
g)   Demek tarafından basılı olarak hazırlanmış üye kayıt fişini doldurarak imza etmek ve üyeliğin kabulü için Derneğe tevdi etmek, yıllık aidatını ödemeyi kabul etmek,
h) Üye kayıt fişinin düzenlenmesi ve Demeğe verilmesinden sonra Dernek Yönetim Kurulu tarafından üyeliğe kabul edildiğine dair karar alınmış olmak.

Fahri üye olabilmek için. Asli üyelik için aranan a, b, c bentlerinde yazılı şartlardan başka, tüzükte yazılı temel amaçları benimsemek ve fahri üye kayıt fişini doldurarak Dernek Yönetim Kuruluna başvurmak gereklidir. Fahri üyeler istedikleri taktirde aidat verebilirler.
 

ÜYELİKTEN ÇIKMA

Madde 6: Üye dilediği zaman Yönetim Kurulu ve Genel Kurula yazılı olarak başvurarak üyelikten ayrılabilir. Bu durumda;

a)   Ayrılık tarihine kadar ödememiş olduğu aidatı ödemekle sorumludur,
b)   Dernek üyesi olarak sağladığı hak ve menfaatler üyelikten çıkma ile sona erer,
c)   Demek, ayrılışları ilgili kuruluşlara iletir.
 

ÜYELİKTEN ÇIKARILMA

Madde 7: İnşaatçılık mesleğinin itibarını zedeleyici, Derneğin birliğini bozucu.amacını güçleştirici ve tüzüğü ihlal edici davranışlarda bulunan üyeler, Yönetim Kurulunun kararıyla üyelikten çıkarılır.

 

ÜYELERİMİZ HAKKINDA DETAYLI BİLGİLERİ GÖRMEK İÇİN LÜTFEN HAZIRLAMIŞ OLDUĞUMUZ WORD DOSYASINI BİLGİSAYARINIZA YÜKLEYİNİZ.

      indirmek için tıklayınız...

 

 

© İstanbul İnşaatçılar ve Müteahhitler Derneği, 2008
Cumhuriyet Caddesi Saray Apt. No:34/1 Üsküdar,İstanbul TÜRKİYE
Tel : (216) 532 62 10 Faks: (216) 310 81 93  e-posta :
info@iimder.org

© Yaşlak Tasarım Hizmetleri, 2008